Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Структурно-семантична основа художнього мислення Марка ЧеремшиниРоман Піхманець

У статті здійснено спробу збагнути структурно-семантичні засади художнього мислення Марка Черемшини крізь призму архаїчних фольклорних жанрів. Докладно простежено, зокрема, структурування тексту дискурсивними полями похоронних голосінь.

Ключові слова: структурно-семантичні залежності, мотив, синонімічні текстові фрагменти, парадигматичний ряд, рецитативні формули, риторична рима, ритмо-інтонаційні одиниці, сугестивна лінгвістика.

Новелістика Марка Черемшини - наскрізь оригінальне й самобутнє явище. І збагнути цю своєрідність важко без з'ясування структурно-семантичних основ його художнього мислення. На певні роздуми в цьому зв'язку налаштовує вже наративно-фабульна побудова "Керманича". Через домінування в ньому діалогічної форми (принаймні в перших п'яти картинах) у літературознавстві усталено думку, що "ціле оповідання драматизоване" й ніби приготовлене для сцени [18, 162]. Андрій Музичка вважав драматургію питомою для автора стихією. Немає сумніву, що Марко Черемшина мав хист драматурга й багато "діяльних"1 елементів проглядає вже в першому його друкованому творі...

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка