Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Неоромантична модель гуцульського дивосвіту : про новелістику Марка ЧеремшиниНаталя Мастин

Початок XX століття для української літератури прикметний реалізацією на висо­кому естетично-художньому рівні її оригінальної сутності. Паростки, прищеплені мо­гутніми талантами Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської, Ва­силя Стефаника, Володимира Винниченка, Марка Черемшини на древі національної культури, вкрили його рясним буянням оригінальних самовиявів мистецької думки. Од­на з найбагатших галузок цього древа - неоромантизм. Неоромантична «модель світу» стала органічною формою вияву національної самобутності вітчизняного письменства завдяки поєднанню фольклорного образу з модерною символікою. Адже фольклор, міфологія і є найпершим джерелом Самості національної культури, що протистоїть про­цесам гомогенізації.

Самобутній гуцульський фольклор зі збереженими в ньому елементами релікто­вих вірувань, шифрограмами символів, орнаментальним декоруванням, транссубстанцією усіх виявів і форм життя, лексичним багатством послугував моделлю худож­нього світосприйняття для Марка Черемшини, моделлю, в якій органічно поєднались складові реалізму, імпресіонізму з неоромантизмом.

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка