Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Міфологічна картина світу в новелістиці Марка ЧеремшиниТетяна ЛЯХ

Фольклор та міфологія стали важливим об'єктом досліджень у сфері психології та літературознавства. Учені починають вбачати зв'язок міфу та реаль­ної дійсності, а разом з тим - міфу та мистецтва, зокрема літератури, оскільки вони є одними із способів відображення дійсності. Дослідники дійшли висно­вку, що "міфологічними образами наповнені всі літератури, і древні, і нові, і найновіші" [17, 443-444]; "...структурні принципи літератури близько пов'язані з мітологією та порівняльною релігією, як мистецтво з геометрією" [29, 145]; "... мітична думка ... перейшла   в підґрунтя західної думки, що трапилось у часи Ренесансу та у XVII ст." [16, 459]; "можна розповсюдити ідею міфопоетичного на все мистецтво в цілому (від космогонічних міфів до міфологічного роману XX століття), пройняте вічним міфологічним прагненням сакралізації, вірою в іншу дійсність і можливість її творення" [13, 23].

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка