Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Степан Пушик у вимірах часуЄвген Баран (Івано-Франківськ)

Слово і доля: Збірник на пошану письменника, професора Степана Пушика. - Івано-Франківськ, 2004. -330 с.

Степан Пушик є безперечно од­нією з найколоритніших постатей літературного Прикарпаття другої половини XX ст. Дебютувавши першою збіркою віршів "Молоді громи" далекого 1967 ро­ку, він уже чотири десятиліття (а якщо враховувати першу публікацію віршів у галицькій районній газеті "Радянське село" в 1959 році, то вже понад чотири десятиліття) активно працює в літера­турі. Сьогодні Степан Пушик є автором багатьох книг: поетичних, прозових, упорядником збірників народних казок, тостів, інших етнографічних форм; авто­ром літературознавчих статей (пов'язаних насамперед із дослідженням "Сло­ва о полку Ігоревім"), фольклорознавчих і етнографічних нарисів і дослі­джень (одне з останніх - кількатомне видання "Бусової книги"). Талант і творча невгамовність та працездатність С.Пушика відзначена різноманітними літературними преміями до Шевченків­ської включно. Якщо однією фразою схарактеризувати творчість С.Пушика, то найкраще повторити слова літерату­рознавця Тараса Салиги: "Уся Пушикова творчість виростає з фольклору, а поезія побудована на пісенних народнохудожніх ритмах, асоціаціях тощо". Досить урожайним видався на книги, як авторські, так і про автора, для Степана Пушика ювілейний 2004 рік. У січні він святкував своє 60-річчя. До цієї дати, власне, і було видано збірник матеріалів "Слово і доля" на його пошану. У травні виходить нова поетична збірка "Сенети", у вересні -1 том із запланованого 6-томного видання творів письменника, а в Києві виходить том прози в серії "Лауреати Шевченківської премії"". Звичайно, можна тільки позаздрити такому творчому ритмові й такому "урожаєві".

Збірник "Слово і доля", головним промоутером і упорядником якого виступив завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національ­ного університету імені В.Стефаника, доктор філологічних наук, професор Степан Хороб, побудований за класич­ною схемою. І це найкраще, що може характеризувати подібного роду видан­ня. Цей збірник є продовженням подіб­ної серії, започаткованої виданням збір­ника спогадів, статей і матеріалів, при­свяченого професорові Володимиру Полєку (1924-1999), що вийшов 2002 року під назвою "Сівач духовності". Отож, можемо впевнено говорити про форму­вання традицій прикарпатської школи літературознавців, чого раніше, на жаль, не робилося в стінах цього вищого навчального закладу.

Відкривається й закривається збір­ник віршами самого ювіляра: "Вінок" і "А що там далі?". Відтак ідуть розділи: "У вимірах часу", "З глибин народного життя", " Поезія і пісня", "Слово на сцені", "Монологи й діалоги", "Листи до Степана Пушика". Серед авторів збірника виступили відомі в Україні літературознавці, критики та мово­знавці: Тарас Салига ("Як упіймати перо Золотого Птаха (літературна сильвета Степана Пушика з "букетом" його висловів)"), Віталій Кононенко ("Ху­дожній світ Степана Пушика"), Воло­димир Панченко ("Штрихи до портрета "Порушник спокою" (Степанові Пушику 50)"), Петро Сорока ("Профіль митця: поліаспектність образного бачення Степана Пушика"), Леонід Новиченко ("Роман з народних уст"), Леонід Коваленко ("Незглибимість духу"), Володимир Качкан ("До першовитоків (два штрихи до творчої лабораторії Степана Пушика)") та інші.

 

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка