Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Усе потрібне, все важливе, що в твоїй рідній стороні”Любов Пена

„УСЕ ПОТРІБНЕ, ВСЕ ВАЖЛИВЕ, ЩО В ТВОЇЙ РІДНІЙ СТОРОНІ": ГУЦУЛЬСЬКІ ДІАЛЕКТНІ РИСИ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА МЕЛЬНИЧУКА

Діалект, а ми його надишем

Міццю духа і огнем любови.

І нестертий слід його запишем

Самостійно між культурні мови.

Іван Франко

У статті проаналізовано різнорівневі гуцульські діалектизми, вжиті у поетичній збірці Т.Мельничука "Чага". Особлива увага звернена на лексичні діалектизми: вони охарактеризовані з погляду частиномовної належності, визначено їх групи за значенням, з'ясовано їх роль.

Ключові слова: діалектизм, гуцулізм, поезія, Тарас Мельничук, збірка "Чага".

Використання територіальних діалек­тизмів, які відображають "багатство лексики народних говорів, різноманітність мотивів но­мінації, збереження у словниковому складі народної мови одиниць, відмінних за гене­тичною й часовою віднесеністю" [1, 3], є не­від'ємною ознакою індивідуального стилю ба­гатьох українських майстрів слова. Тому, як стверджує В.В.Ґрещук, "мова художньої літе­ратури не конгруентна літературній мові, ...в ній можуть використовуватися позад ітературні мовні засоби художнього зображення. Вив­чення мови белетристики у її зв'язках із місцевими говорами має не тільки самодо­статню цінність, воно важливе також для з'ясування співвідношення і взаємодії літера­турно-нормативного і територіально-діалект­ного" [4, 347]. "На часі, - зазначає В.В.Ґре­щук, - скрупульозне вивчення особливостей та специфіки використання діалектних рис різними письменниками в мові літературних творів упродовж двох останніх століть" [5, 5]. Художні тексти авторів минулого й сьогочасся з погляду залучення до них гуцульських діалектизмів різних мовних рівнів уже були в центрі уваги багатьох дослідників.

// Вісник При­карпатського університету: Філологія. Вип. 27/28. Івано-Франківськ, 2010. - С. 138-144.

Повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка

 

 

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка