Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Бог у ліриці Тараса Мельничука 

Ірина ЗЕЛЕНЕНЬКА

   Світ у поетичних збірках лауреата Шевченківської премії Т.Мельничука часто виявляється "царством, що розпалося", і опис його має неминуче розсипатися у су­перечностях" [7, с. 343]. Проблема інтерпре­тації божественного у віршах поета-в'язня сумління мало досліджена (її торкнулися у контекстних, оглядових дослідженнях лі­рики 60-80-х років XX століття В.Моренець, Ю.Ковалів, Б.Мельничук, М.Жулинський, Г.Штонь, С.Кут), тому потребує ґрунтовно­го розгляду.

   Пріоритетним, рятівним для поета від власних експериментів над собою та ві­ршем є світ Бога, світ під Богом, світ у Бо­гові. Оскільки світ існує як усеєдність, світ є Бог [7, с. 354]. Світ Бога у Т.Мельничука не є версифікацією виключно біблійного світу, застереженням перед гріхами, хоч поет сам про себе наголошує "не вбив"; відтак Бог канонічний, у проявах-максимах: караю­чий Бог зі Старого Завіту і Бог милосерд­ний з Нового Заповіту. У центрі уваги по­ета картини спокуси, гріхопадіння, каяття і спокути, бо гарантії в існуванні Бога нема, людина завжди може сумніватися в ньому, пригадуючи закоріненість у міфологічне багатобожжя (за збіркою "Чага", саме в ній відчувається апеляція поета до двох сві­тів - це природний світ необхідності, світ Бога, що виявляє людське духовне начало [7, с. 343]). Т Мельничук використав номени: Бог, Господь, цар небесний, застосовує біблійні епітети до образу Бога: Сильний, Живий, джерело води, Святий, Бог-Отець [4, с. 37]. Мислячи по-кантівськи, поет визначив добро безсилим, а моральну свідо­мість - недієвою: світ - марення, чортівня: "Спочатку був бог/ потім придумали коневі підкову/ затим за хвіст коня прив'язали лю­дину/ і привезли до нас: здрастуйте коні". [У гуцульській міфології творцем коня був і арідник. Біблійною реплікою "Спочатку був бог" і метафоричною будовою картини світу поет доводить марність спроби християни­на будувати версії про Бога: "Бог є Дух, не есенція, а екзистенція... Існування людини, взятої у глибині, а не на поверхні" [1, с. 10].        

повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка

// Формат .- 2012.- №1.- С. 62

 

Оновлено 04-10-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка