Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Черченський „Живець”Лобарчук Ольга

   Відтоді, як у селі Черче по­чали ставити на ноги хво­рих першовідкривачі чудо­дійних тутешніх мінвод і бо­літ - ченці василіянського монастиря Святої П'ятниці, минуло чимало часу. А «ко­пальня золота», як сказав на початку минулого століт­тя про Черче один з німець­ких лікарів, не змінилася. У цій чарівній місцині ось уже вісімдесят років допомагає своїм пацієнтам одужати одне з кращих підприємств ЗАТ «Укрпрофоздоровниці» «Санаторій «Черче», де са­ме в кризовий для країни 2009-й оборот оздоровчих послуг збільшився, порів­няно з 2004 роком свого повного занепаду, у 20 ра­зів. Торік він додав у скар­бницю держави майже 2,5 млн гривень.

ПОТУЖНІШИЙ, НІЖ МЕРТВЕ МОРЕ

   Ще перед Першою світо­вою війною тут поправляли своє здоров'я під час манев­рів австрійської армії слу­живі. Добрі результати спо­нукали лікарів відіслати зразки боліт до Відня. І су­часні дослідження підтвер­дили: у черченських сірко­водневих мінеральних водах і лікувальних торфяних болотах - 80 лікувальних компонентів: удвічі більше, ніж у знаменитому Мер­твому морі. Природні ба­гатства - власність грома­ди села, хоча на них у часи соціальних зламів і трапля­лися різні зазіхальники. Ще на початку XIX століт­тя з ініціативи місцевого пароха, вчителя Рогатинської гімназії та війта Теодора Гладуна, якого нази­вали, «метким і культурним начальником громади», створено спілку з обмеженою відповідальністю «Мі­неральний живець Черче». Вона стала стовідсотково національною: пайовиками могли бути лише українці, а лікувалися всі охочі. Від­почивальникам завжди ім­понувала особлива атмос­фера цього українського курорту, де навіть ліку­вальну воду подавали дів­чата у вишитих сорочках.

 

Повний текст статті  можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка