Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

ЖурналістикаКачкан В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення : навч. посіб.  / В. Качкан. - Л. : ЛДУ, 1987. - 68 с.

У посібнику  розглядаються особливості радіо- і телевізійної мови, методичні основи редакторської роботи на радіо і телебаченні, практика співтворчості автора і редактора при підгтовці теле- і радіопередач.

Качкан В. А. Про публіцистику : літ.-критич. нарис. / В. А. Качкан. - К. : Дніпро, 1982. - 174 с.

Автор досліджує зміст і форму, тему і образ у художній публіцистиці, еволюцію основних її жанрів, аналізуючи публіцистичну спадщину, сучасні традиції і здобутки в цій галузі.


Качкан В. У майстерні журналіста / В. Качкан. -  К. : Знання, 1977. - 46 с.

Грунтуючись на теоретичних положеннях про публіцистику, аналізуючи досвід провідних нарисовців та відомих письменників, автор показує, що нарисова творчість - це мистецтво, яке вимагає таланту і копіткої щоденної праці.

 


Качкан В. Українська журналістика в іменах: історичний досвід, майстерність : конспект лекційного курсу для студентів. Ч. 1. - К. : Варта, 1995. - 39 с.

Українська журналістика в іменах. Вип. ІІ / за ред. М. М. Романюка. - Л., 1995. - 338 с.

Видання містять біобібліографічні статті про багатьох відомих, малознаних і „забутих" українських журналістів, редакторів та видавців. Чимало імен вперше повертається із спецфондів до читача.


Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка