Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Літературознавство
Канкан В. А. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні : панорама проблеми) : монографія / В. А.  Качкан, О. В.  Качкан. - Івано-Франківськ, 2009. - 212 с.

На великому масиві епістолярних текстів, що належать визнач­ним діячам українства світових обширів і які повернулися в різний час та за різних обставин до читачів через книжкові видруки та першопублікації в періодичних виданнях, дослідники простежують проблемно-тематичні зрізи, а також тримають в полі зору амплітуду художніх виявів авторів. Через ці тексти найширші кола читачів мають змогу долучитися до поглибленого пізнання та засвоєння цікавих фактів та подробиць з життєдіяльності тієї чи іншої особистості, з'ясувати її місце у літературно-мистецькому чи суспільно-політичному процесі.


Качкан В. Іван Хланта : біобібліогр. покажч. - Ужгород : Патент, 2008. - 458 с.

У біобібліографічному покажчику станом на 3 березня 2008 р. подано окремі видання та рецензії на них, фольклористичні, літературознавчі, мистецтвознавчі статті, опубліковані у періодичній пресі, тематичних збірниках, та література про життя і творчість кандидата філологічних наук, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України І. В. Хланти.Качкан В. А. Ірина Вільде : нарис життя і творчості. - К. : Дніпро, 1991. - 159 с.

Нарис присвячено життю і творчості видатної української письменниці, лауреата Шевченківської премії Ірини Вільде. Іі творчість приваблює тонким ліризмом, психологічним малюнком людських характерів, колоритом мови і стилю. Окремий розділ книги розповідає про публіцистичний доробок майстра слова.  Качкан В. А. Михайло Павлик : літ.-крит. нарис. - К. : Дніпро, 1986. - 175 с.

У виданні висвітлено життя і творчість відомого публіциста, письменника, перекладача, вченого, редактора і видавця, суспільно-політичного діяча, близького соратника Івана Франка.

Аналізується також літературна спадщина письменника, його діяльність в галузі фольклористики, бібліології, книговидання.Качкан В. А. Петро Козланюк : нарис життя і творчості. - К. : Дніпро, 1980. - 149 с.

Автор нарису на цікавому документальному та літературному матеріалі  розповідає читачам про життя, громадсько-політичну та літературну діяльністю Петра Степановича Козланюка.
Качкан В. А. Роман Федорів : літ.-крит. нарис. - К. : Рад. письм., 1983. - 150 с.

Нарис сучасного українського еритика присвячений творчості відомого українського письменника Романа Федоріва. Автор аналізує новели, повісті, романи, публіцистичні твори прозаїка, відзначаючи їхнє тематичне багатство та стилістичну своєрідність.Канкан В. Хай святиться ім'я твоє : Галицькі просвітницькі діячі, письменники, вчені - вихідці із священицьких родин. - Чернівці : Прут, 1994. - 197 с.

До книги відомого письменника і літера­турознавця увійшли дослідження життєвого і творчого шляху визначних галицьких вчених, письменників, громадсько-культурних та просвітни­цьких діячів - вихідців із священицьких сімей, чиї імена були забо­ронені.

Завдяки знахідкам В. Качкана у сховищах рукописів та  колишніх спецсхозах  наукових  академічних  бібліотек  Львова,   Києва,   в  архівах, приватних колекціях сьогодні повертаються    в    культурно-мистецький, науковий   обіг  такі  постаті,   як   брати   Заклинські,   А.   Могильницький, А.  Петрушевич, В. Ільницький, О. Огоновський, Ю. Целевич,  Є. Желехівський, В.  Шухевич,   Є. Олесницький, І. Крип'якевич, Олена Кисілевська, В. Охримович, Я. Весоловський.


Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Українознавство та пресологія (XIX - перша половина XX ст.). Кн. 2 /  В. Качкан ; наук. ред. М. Ромашок. - Коломия : Вік, 1996. - 307 с.

До другої книги задуманого автором серіалу з українознавства залучено малознані, або й зовсім невідомі імена українських письменників, вчених,  педагогів суспільно-громадських та національно-просвітницьких діячів, які в умовах комуністичного тоталітаризму та облудної ідеології були за межею націо­нальної історіософії та етнокультури.

Книга, щедро ілюстрована унікальними матеріалами, написана на основі архівних джерел, раритетних видань та на епістолярію.

ВІДГУК.
Роман Федорів, письменник, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка. м. Львів


Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Українознавство та пресологія (XIX - перша половина XX ст.). Кн. З / В. Качкан ; наук. ред. М. Ромашок. - Л. : Фенікс, 1998. - 368 с.

До третього тому задуманого автором монографічного серіалу з українознавства залучено малознані, а переважно невідомі імена українських письменників, учених, громадсько-культурних і суспільно-просвітницьких діячів, визнаних публіцистів, ре­дакторів, організаторів редакційно-видавничого процесу, пресо- і книгознавців, які в умовах комуністичного тоталітаризму й облудної ідеології були за межами націо­нальної історіософії та етнокультури.

Книга містить більше сотні унікальних ілюстративних матеріалів і документів. Написана на основі архівних джерел, раритетних видань, епістолярію, газетно-журнальної періодики.

ВІДГУК.
Олег Гринів, професор, м. Львів

 

Качкан В. А. Хай святиться ім'я твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (XIX - перша половина XX ст.). Кн. 4 / В. Качкан. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - 368 с. : іл.

До четвертого тому монографічного серіалу з українознавства, що продовжує двотомну працю „Українське народознавство в іменах" (К. : Либідь, 1994, 1995), залучено малознані, а переважно невідомі імена українських письменників, громадсько-культурних і суспільно-просвітницьких діячів, учених, визнаних публіцистів, редакторів, організаторів редакційно-видавничого процесу, пресо- і книгознавців, які, всилу певних історичних обставин, були за межами національ­ної історіософії та етнокультури.

Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (XIX-XX ст.). Кн. 5 / В. Качкан ; передм. д-ра філософ. наук, проф. О. Гриніва. - Л., 2002. - 472 с. : іл.

До книги увійшли студії про Анатоля Вахнянина, Івана Липу, Юрія Липу, Романа Сембратовича, Осипа Назарука, Сильвестра, Богдана та Миколу Лепких, Мирослава Ірчана, Юрія Шкрумеляка, Василя Верховинця, Володимира Полєка, Романа Федоріва та ін. Книга містить унікальні ілюстративні матеріали і документи. Написана на основі архівних джерел, раритетів, давньої газетно-журнальної періодики та епістолярію.

Качкан В. Хай святиться ім'я твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (XIX-XX ст.). Кн. 6-7 / В. Качкан. - Л., 2004. - 720 с. : іл.

Шоста-сьома книги українознавчого монографічного серіалу містить лепкознавчі студії, а також студії про Катрю Гриневичеву, Мелетія Кічуру, Степана Чарнецького, Марію Крушельницьку та ін.

Дослідження містить унікальні ілюстративні матеріали і документи. Написана на основі архівних джерел, раритетів, давньої газетно-журнальної періодики та епістолярію.

Качкан В. А. Хай святиться ім'я Твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (XVIII-XXI ст.) : антологія одного листа. Т. 8 / В. Качкан. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 540 с.

Восьмий том українознавчого серіалу містить 239 листів як відомих класиків, так і малознаних українських письменників, культурологів, редакторів, публіцистів, видавців, істориків, філософів, політологів, художників, правників, педагогів, літературо- та мовознавців, мистецтвознавців, просвітницьких та громадсько-політичних діячів -  на літери „А" - „Л".

Вперше опубліковані та оснащені докладною джерельно-примітковою базою, відповідною науковою студією, проілюстровані і досі малодоступними автографами, вони є унікальним документом до пізнання як життєдіяльності тієї чи іншої особистості, так і певного історичного періоду.

Качкан В. А. Хай святиться ім'я твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (XVIII-XXI ст.) : антологія одного листа. Т. 9 / В. Качкан. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 512 с.

Дев'ятий том українознавчого серіалу, містить 201 лист як відомих класиків, так і малознаних українських письменників, культурологів, редакторів, публіцистів, видавців, істориків, філософів, політологів, художників, правників, педагогів, літературо- та мовознавців, мистецтвознавців, просвітницьких та громадсько-політичних діячів - на літери „М" - „Я".

Качкан В. А. Хай святиться ім'я твоє : Історія української літератури і культури в персоналіях (XIX-XXI ст.). Т. 10 / В. Качкан. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 624 с.

До десятого тому авторського українознавчого монографічного серіалу увійшли розвідки, студії, есеї про: Василя Ільницького, Івана Франка, Михайла Грушевського, Симона Петлюру, Ярослава Весоловського, Івана Огієнка, Ярослава і Святослава Гординських, Михайла Ломацького, Мирослава Капія, Володимира Целевича, Івана Гончара, Бориса Шкандрія, Параску Плитку, Олександра Рисака, ін.

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка