Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Народознавство. Історія
Качкан В. А. ... І воскресне ім'я твоє : народознавчі студії про забутих / В. А. Качкан. - К. : Фотовідеосервіс, 1993. - 128 с.

До книжки письменника і вченого увійшли есеї-дослідження про життя і творчість визначних українських письменників, вчених, громадсько-культурних та просвітницьких діячів, чиї імена були маловідомі, або замовчувалися. На основі архівних знахідок, прижиттєвих публікацій автор часто каже нове слово правди про ту чи іншу особистість, реставрує біографії, аналізує творчість.Качкан В. А. Нариси історії української культури в персоналіях (XIX-XX ст.) : навч. посіб.-хрестоматія /  В. А. Качкан ; за ред. д-ра іст. наук, проф. Романюка М. М. - Коломия : Вік, 2005. - 416 с.

Видання є оригінальним, написаним на сучасному трактуванні культурології, історії української культури. В основі - визначні постаті різних сфер етнокультури, як літератури, театру, етнографії, фольклористики, редакційно-видавничої справи, просвітницької діяльності, мелосу тощо. В основі посібника - авторський курс, розроблений за унікальними матеріалами, архівами та раритетами.

Качкан В. А. У творчій майстерні визначних етнологів : навч. посіб. / В. А. Качкан. - К. : Київ. ун-т, 1993. - 87 с.

Пропоноване видання вводить читача в творчу лабораторію видатних письменників, публіцистів, вчених, чиї імена були заборонені, а праці фальсифікувалися. На основі архівних джерел та рідкісних матеріалів автор повідує про життя й діяльність М. Костомаріва, О. Огоновського, М. Драгоманіва, Є. Чикаленка, Б. Грінченка, С. Єфремова та ін., розкриває досі невідомі грані їхньої публіцистичної та редакторської праці.


Качкан В. А. Українське народознавство в іменах : навч.   посіб. : у 2 ч. Ч. 1 / В. А. Качкан ; за   ред. А. З. Москаленка ;   передм. А. Г. Погрібного. - К. : Либідь, 1994. - 336 с.

У посібнику відтворюється життєвий і творчий шлях декількох десятків видатних постатей української духовної культури. Серед невідомих і малознаних імен - письменники, публіцисти, історики, фольклористи, етнографи, просвітницькі та культурно-громадські діячі І. Крип'якевич, Б. Стебельськкй, Є. Чикаленко, І. Огієнко, Ю. Целевич, О. Огоновський і багато інших. Чимало імен нашої минувшини автор уперше повертає зі спецархівів до читачів, аби вони мали змогу прилучитися до не­вичерпного джерела української духовності.

ВІДГУК.
Михайло Пазяк, доктор філологічних наук,професор. м. Київ

Качкан В. Жива глина : Мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішнього / В. А. Качкан. - Опішне : Укр. Народознав., 1994. - 232 с.

Пропонований твір - це своєрідна мандрівка в минуле Опішного, роздуми про її день сьогоднішній і прийдешній. Уперше так повно, правдиво і щиро розповідається про клясика опішненського гончарства, Заслуженого майстра народної творчосте України Олександру Селюченко. Читачі пізнають також таїну творчої лябораторії багатьох інших майстрів старовинного гончарного центру.

ВІДГУК.
Олександр Пошивайло. Полтавщина

Качкан В. Незнищенне село : Сторінки історії Рибного Тисменицького району у слові і фотодокументах / В. А. Качкан. - Коломия : Вік, 2000. - 196 с.  

Пропонована книга - це спроба заповнити суттєву прогалину як в українському краєзнавстві, так і в історії України. книга написана на основі архівних джерел, раритетів та спогадів учасників різних подій, творців цієї історії. 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка