Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Посвята творчості Володимира КачканаЦьогоріччя ввійшло в світову історію відзначенням славного ювілею 150-ліття від дня народження Великого Каменяра - Івана Франка.

По особливому цю дату святкували на Україні, в Європі і зокрема на При­карпатті, адже обласний центр но­сить Франкове ім'я. Насамперед усе розпочалось із торжества, що відбулось в обласному музично-дра­матичному театрі імені Івана Франка. Надовго запам'ятається глибоко змістовна доповідь про життя і твор­чість Каменяра відомого письмен­ника, академіка, доктора філологіч­них наук, професора, лауреата бага­тьох премій, завідувача кафедри на­родознавства Івано-Франківського національного медичного університе­ту Качкана Володимира Атаназійовича.

Ми, читачі й шанувальники твор­чості Володимира Атаназійовича, радіємо, що маємо такого знаного да­леко за межами України світоча науки та літератури. Це з його ініціативи як голови обласного відділення Науково­го Товариства імені Тараса Шевченка в обласній науковій універсальній бібліотеці ім. І.Франка проходили тематичні читання про творчість Великого Каменяра.

У святочно прибраній залі стенд під назвою „Науковий та творчий доро­бок академіка Володимира Качкана", а на поличках - його авторські книги. Їх більше тридцяти, різних за художнім оформленням та змістом. Та в кожній червоною стрічкою прохо­дить любов до Бога, української землі, людей: „Роман Федорів: літературно-критичний нарис", „Ганна Василащук", Михайло Павлик: літературно-критичний нарис", „Анатолій Мокренко", „Грона любові", „Українське народознавство в іменах", „Українська журналістика в іменах: історичний досвід, майстерність", „Журавлі повертаються..: з епістолярної спадщини Богдана Лепкого". Названі праці та сотні публікацій у вітчизняній і закордонній газетно-журнальній періодиці, авторська програма „Українське народознавство в іменах" спочатку на Українському, а згодом в ефірі Івано-Франків­ського радіо - результат багаторічних пошуків ма­теріалів про життєдіяльність визначних постатей української і передусім галицької духовної етнокультури.

Кожен, хто прочитає хоча б одну з цих книжок, побачить, що основне кредо письменника - під­няти просвітницьку роботу, сприяти національно-духовному відродженню українців. З допомогою В. Качкана, його послідовників маємо можливість заповнити істинно всі плями минулого України та її народу, про які ніхто не знав, не мріяв їх по­бачити й прочитати. Багаточисленні твори й десятитомне „Хай святиться ім'я твоє: історія української літератури і культури в персоналіях ХІХ-XX ст.)" побудовані на величезній фактологічній базі (епістолярна спадщина, щоденникові записи, автографи творів, архівні документи біографічного характеру, фотоматеріали, спогади. Вони повинні дійти до кожного учня, студента, педагога, нашої інтелігенції, свідомих громадян України з правди­вими сторінками на­ціональної історії, літератури, мистецтва.

Своїми книгами письменник і науко­вець прагне очисти­ти душі читачів, за­кликає до відвертої правди.

Невтомний пошук притаманний акаде­міку Володимиру Качкану. Він при­йшов до нас від Бога, від батьківських генів, які передали йому глибокий дух і гострий розум, любов до свого народу. Хто мав можливість не тільки читати його твори, а й особисто спілкуватися з ним, переконався, що це надзвичайно справед­лива, прямолінійна людина.

На презентацію восьмого і дев'ятого томів книг „Хай святиться ім'я  твоє" прийшло чимало читачі і шанувальників творчості.   Після виступу п. Ольги Папаш до присутніх звернувся сам автор. Володимир Качкан з трепетом розповідав про роботу над книгами, поїздки в Київські та Львівські архіви, невтомну працю в наукових бібліотеках, епістолярії, що нині стали доступними для дослідників. Переосмисливши значну кількість рідкісних матеріалів, авторитетних видань, він на цій основі створив нариси-есе. Неоціненна цінність книжок у їх документальності, архівно-джерельній основі.

Майбутнім дослідникам, ученим не потрібно буде вдихати архівну пилюку, дошу­куватись до джерел того чи іншого мате­ріалу, він у повному обсязі (навіть в оригіналі) зібраний у творах В. Качкана.

Читачів тішить, що до них надходять потрібні книги автора, які дають можливість поглибити свої знання з літератури, історії, краєзнавства, фольклористики і, звичайно, народознавства.

Відповідаючи на питання тих, хто побував на презентації книг, В. Качкан не лукавив, розтлума­чував ті чи інші події, що відбуваються в державі. Розумні відповіді п. Володимира неодноразово супроводжувалися оплесками, а студенти При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника запросили його викладати пред­мет народознавства в їхній заклад.

Володимир Качкан активно взявся за підняття роботи наукового Товариства імені Т. Шевченка, головою якого нещодавно його обрали. А ще - депутат обласної ради, активно виступає в комісіях і на сесії, вносить слушні пропозиції щодо покра­щення роботи культурно-мистецьких закладів, особливо будин­ків культури і біб­ліотек у сільській місцевості, това­риства „Просві­та", музеїв.

Вечір зустрічі з Володимиром Качканом хоча й затягнувся, але проходив на­скільки жваво й цікаво, що при­сутні не хотіли розходитись. Змістовними були виступи ві­домих письмен­ників Ярослава Дорошенка, Дмитра Юсипа, Ольги Слоньовської, учених-викладачів ВНЗ нашого міста.

На зустрічі оплесками зустрічали виступи чоловічого ансамблю „Черемош" під керівницт­вом композитора Б. Юрківа, високими акорда­ми звучали пісні про Богдана Лепкого „Журавлі повертаються", „Карпатські дороги" та інші.

Схвально учасники вечора сприйняли про­позицію, висловлену заслуженим журналістом України Романом Фабрикою, який запропо­нував прислухатись до думки інтелігенції міста висунути В. Качкана на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка.

Теофіл ВИНОГРАДНИК

// Освітянське слово. - 2006. - 16 листоп.

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка