Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Як много слово важить...”Коли в одному з інтерв'ю Во­лодимира Качкана запита­ли, ким він у першу чергу себе вважає: поетом, прозаїком, літературознавцем, фольклористом, краєзнавцем, культурологом, етнологом..., то у відповідь митець сказав: „Людиною творчої праці".  Тобто, лю­диною, котра вміє і любить трудитися із  словом і над словом і котра прагне засвітитися у ньому найнесподіванішими гранями таланту. І так є. Володимир Качкан є одним з тих майстрів,  у кого талант поєднується з високою ерудицією та працездатністю, що допомагає йому сповна зреалізувати себе у найширших зацікавленнях та уподобаннях. А ще Володимир Качкан є одним з тих, чий шлях до себе і до людей  пролягає через активну суспільно-громадську та культурно-подвижницьку діяльність. Він - голова Івано-Франківської філії Наукового Товариства імені Шевченка, член ради Івано-Франківської обласної організації „Просвіта", член редколегій ряду всеукраїнських та міжнародних літературно-мистецьких й академічних видань, а також  член вченої спеціалізованої ради у Київському Національному Університеті  ім. Т. Г. Шевченка...  Немало часу, сил і енергії витрачає  вчений для вирішення різних громадських справ - і як депутат обласної ради, образно кажучи, доводиться подовжувати межі часу і для активної громадської роботи і творчої праці.

Судіть самі: тільки за останні п'ять років вийшло сім книжок автора. Чергові чотири томи - шостий, сьомий та дев'ятий відомого українознавчого монографічного серіалу „Хай святиться ім'я твоє: Історія української  літератури та культури в персоналіях (ХVIII-ХХІст.)", „Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого", збірки поезій „Вогонь твоїх очей: ліричні медитації у розповні літа", „Як много слово важить...".  А ще Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України випустила у світ обсяговий бібліографічний покажчик „Володимир Качкан - педагог, письменник, громадський діяч", де понад 1700 позицій. А ще... А ще додамо: нещодавно опубліковано Указ Президента України про присвоєння пану Володимиру Качкану почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки". Читач, очевидно, знає, що згаданий історико-літературознавчий серіал „Хай святиться ім'я твоє..." започаткований двотомником „Українське народознавство в іменах", яким автор, по-перше, ствердив високу значимість поставленого перед собою завдання,  зв'язаного з дослідженням історії української культури та літератури через призму розкриття духовно-інтелектуального чину конкретних творчих особистостей. І, по-друге,  в подальшій праці над серіалом вчений остаточно утвердив один  з пріоритетних напрямів у вітчизняному українознавстві - персоналізацію наукових галузей знань, показавши себе глибоким і ґрунтовним пошуковцем-дослідником, вдумливим і блискучим інтерпретатором історії рідної культури, літератури та етно­логії.

Що стосується, зокрема, восьмого і дев'ятого томів серіалу, які побачили світ у видавництві „Нова Зоря", то вони своєю побудовою суттєво відрізняють­ся від попередніх праць авторського багатокнижжя. На цей раз пізнати ту чи іншу особистість допомагають ли­сти. Власне, вони склали змістовний формат видання, у величезному епі­столярному масиві якого кожна коре­спонденція зв'язана з певним іменем, що й стало основою для створення задуманої автором кількатомної антологіі одного листа. Без жодного пе­ребільшення: у вітчизняному літера­турознавстві на сьогодні подібного аналога немає.

При слові нагадаємо: спонукаю­чим поштовхом для подальшого вивчення і опрацювання епістолярної спадщини представників різних галузей знань і до народження задуму, пов'язаного із створенням антології одного листа стала книга „Журавлі по­вертаються...", укладена виключно з п'ятисот листів Богдана Лепкого, ад­ресованих письменникам, вченим, громадсько-культурним та освітнім ді­ячам.

Всього у восьму і дев'яту книги „Хай святиться ім'я твоє" увійшло теж май­же півтисячі листів постатей на літери від „А" до „Я".

Весь епістолярний матеріал обох томів укладено в алфавітному порядку і оснащено докладною джерельно-примітковою базою, а також проілюстрований раритетами-зразками  автографів, які ще глибше розкрикриють  наші уявлення про ту чи іншу особистість.

Вартість видання - мистецька і науково-історична - надзвичайна. І за це потрібно віддати належне автору, людині діяльній, невтомній, багатогранній, талановитій. І - визнаній. „Радію, що Ви так високо пішли в українському науковому світі. Не кожний з науковців працює так для закріпленні нашого історичного минулого в укра­їнській науці й культурі, як Ви. Велике Вам признання", - писав з Лондона Володимиру Качкану відомий у діас­порі письменник, донедавна головний редактор „Української Думки" Святомир Фостун.

Хто-хто, а Святомир Фостун слів на вітер не кидав. Сам був також одним з трударів на ниві українського красного письменства, на полі історії українців.

Дмитро ЮСИП

// Слово Просвіти. - 2006. - 19-25 жовт. - С. 9 ; Нова Зоря. - 2006. - 15 верес.

 

Оновлено 03-02-2023
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка